Contact information

Distribution in China

E-Micron Technologies Ltd.
Rm 522, Yishan Building, No.2006
West Zhongshan Road
Shanghai 200233
China

 +86 21 6115 2577
 +86 21 6115 2576
 Jinshu.li@emicron.com.cn
 www.emicron.com.cn

 

 

XT Group Scientific Instruments Co., Ltd.
Rm.202,Building 10, No.6066
SongZe Avenue
Shanghai 201706
China

 +86 21 6019 5846
 liaolei@xtg-tech.cn
 www.xtg-tech.cn/